โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครเรียน

Ø รับสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.lps.ac.th  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Ø ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่  29 พฤษภาคม 2563 

Ø สอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่  6 มิ.ย.63 (08.30 น -12.00 น.) 

Ø ประกาศผล วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.lps.ac.th 

Ø รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.

(พร้อมยื่นเอกสารสำเนา ปพ.1 ฉบับจบ/รูปถ่ายนิ้วครึ่ง 2 ใบ/สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา)

*** กรณีบิดา/มารดา ไม่ได้มามอบตัว ขอให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

   หรือ  ม.1 คลิ๊กที่นี่
   หรือ  ม.4 คลิ๊กที่นี่

>>>  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
>>>  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

สถิติการรับสมัคร


สมารถติดต่อสอบถามเอกสารการสมัครเรียนได้ที่  ครูสุดารัตน์ 06-29855252       ครูมัณฑนา 08-78611935

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^