โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายนภภูมิ แก้ววิเศษ

    ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

  • thumbnail

    นางเยาวลักษณ์ สอนสะอาด

    รองผู้อำนวยการโรงเรียน

^