โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • thumbnail

    นายสเกณฑ์ จันทร์เพ็ญ

    หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

  • thumbnail

    นางสาวสุกันญา ช่างเหล็ก

^