โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  • thumbnail

    นายยุทธชัย กาญจนตันติกุล

    หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

  • thumbnail

    นางสาวกาญจนา จันทาทอง

^