โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเพลินจิตร น้อยเจริญ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^